Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park NarodowyDolina Biebrzy na Podlasiu jest regionem wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie, głównie ze względu na występowanie terenów podmokłych i bagiennych. Od 1993 roku istnieje na tym obszarze Biebrzański Park Narodowy, chroniący zarówno unikalną florę, jak i wiele gatunków zwierząt, zamieszkujących te tereny.

O Biebrzańskim Parku Narodowym

Początki Biebrzańskiego Parku Narodowego sięgają 1993 roku, obecnie jest to największy w naszym kraju park narodowy, zajmuje bowiem powierzchnię prawie 600 hektarów. Zlokalizowany jest w województwie podlaskim, a dokładniej w Kotlinie Biebrzańskiej. W jego logo widnieje batalion wojownik. Park obejmuje całą dolinę rzeki Biebrzy, od źródła aż do ujścia, a dokładniej do miejsca, gdzie wpływa ona do Narwi. Co ciekawe, początki ochrony przyrody na tym terenie sięgają już czasów międzywojennych, kiedy to utworzono tutaj dwa rezerwaty przyrody w celu ochrony fauny i flory. Jeden z nich w nieco zmienionej formie funkcjonuje do chwili obecnej. Zadaniem parku jest ochrona zarówno roślinności, jak i zwierząt. Główna atrakcją są Bagna Biebrzańskie, czyli podmokłe tereny w dolinie Biebrzy.

Fauna i flora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego zamieszkuje wiele ciekawych gatunków zwierząt, również chronionych. Prawdziwą chlubą parku są łosie, żyje tu kilkaset osobników.

Szerokie rozlewiska Biebrzy oraz wysokie trzciny sprawiają, że tutejszy krajobraz na długo zapisuje się w pamięci turystów. Wielką atrakcją może się tu również okazać spotkanie z łosiem - wyjątkowym zwierzęciem i  atrakcją w dolinie Biebrzy. Te niezwykłe zwierzęta potrafią przemieszczać się po bagnach z niezwykłą gracją, są też rewelacyjnymi pływakami. Ponadto, spotkać można również lisy, dziki, wilki, sarny, bobry oraz mniejsze ssaki, takie jak zające, kuny, gronostaje czy łasice. Na terenie parku żyje wiele płazów, gadów oraz ryb, w tym niemało gatunków, charakterystycznych dla ekosystemów bagiennych. Bagna Biebrzy są jednak nie tylko dla tych zwierząt idealną ostoją. Na doskonałe warunki mogą tu również liczyć ptaki. Zaglądają one bardzo chętnie na tereny bagien biebrzańskich. Wyjątkowo cenne są tu ptaki wodno-błotne. Ornitolodzy, którzy najchętniej wybierają się na wycieczki w głąb tej błotnistej krainy, mogą podziwiać około 260 gatunków ptaków, wśród których około 180 gatunków stanowią ptaki wodno-błotne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się bataliony, których obserwacja sprawia wiele radości miłośnikom przyrody. Biebrza i jej bagna to również obszar idealny dla wielu ptaków drapieżnych. Flora parku obejmuje - wspomniane już - tereny podmokłe, bagna, torfowiska ale i szuwary oraz liczne ekosystemy leśne, w tym olsy, łęgi.

Atrakcje turystyczne Biebrzańskiego Parku Narodowego

Największą atrakcją turystyczną Biebrzańskiego Parku Narodowego są Bagna Biebrzańskie, czyli dolina Biebrzy z licznymi bagnami i terenami podmokłymi. Rozlewisko to jest jednym z najpiękniej zachowanych obszarów dzikiej przyrody w naszym kraju. Powstanie kotliny datuje się na okres zlodowaceń bałtyckich. Są bowiem otoczone przez wzgórza morenowe. Na uwagę zasługuje również rezerwat przyrody Czerwone Bagno, którego początki sięgają 1926 roku, kiedy to założono tu rezerwat celem ochrony łosi. Obecnie na terenie rezerwatu podziwiać można te i wiele innych ssaków, w tym jelenie. Na uwagę zasługuje również Carska Droga, czyli szosa, łącząca najważniejsze carskie twierdze. Ciekawą atrakcją Biebrzańskiego Parku Narodowego jest Bagno Ławki, na które piękny widok rozciąga się z wieży widokowej, zlokalizowanej przy samej Carskiej Drodze. Można podziwiać z niej krajobraz podmokłych łąk tej części parku. Warto wybrać się także do Uroczyska Grzędy, gdzie krajobraz mokradeł miesza się z piaszczystymi wydmami. Ciekawe jest również miasteczko Goniądz, gdzie znajduje się siedziba Dyrekcji Parku. Urzęduje ona w gminie Osowiec-Twierdza. W gminie warto zobaczyć okoliczne zabytki, w tym zabytkową twierdzę, która brała udział w walkach I oraz II wojny światowej. Co interesujące, twierdza ta nigdy nie została zdobyta. Obecnie, zwiedzać można jedynie dwa z czterech fortów twierdzy. Ciekawostką jest fakt, że na terenie twierdzy zimuje największa ilość nietoperzy w naszym kraju.

Szlaki i ścieżki w Biebrzańskim Parku Narodowym

Poza licznymi atrakcjami turystycznymi, BbPN proponuje tyrsom ciekawe trasy oraz ścieżki, wytyczone po terenie Parku. Istnieje wiele szlaków pieszych, w tym Szlaki Czerwonego Bagna, szlaki rowerowe, kajakowe, a nawet konne. Na uwagę zasługują również ścieżki edukacyjne w parku. Zwolenników uprawiania sportu z pewnością zainteresują ciekawe ścieżki biegowe.

Edukacja w Biebrzańskim Parku Narodowym

BbPN wspiera również szerzenie wiedzy o parku oraz ochronie przyrody poprzez przygotowanie rozbudowanej oferty edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Zajęcia odbywają się na terenie parku, w tym w twierdzy w Osowcu, specjalnie przygotowanych ośrodkach oraz w dużej części także w plenerze. Na stronie internetowej Parku znajduje się wykaz proponowanych zajęć. Można również zamówić spotkanie na dowolny temat, związany z Parkiem. To doskonała propozycja na inną, ciekawszą lekcję przyrody czy biologii, a także na interesujący sposób spędzenia wolnego czasu w rodzinnym gronie.

Aktywnie lub refleksyjnie w BbPN

Biebrzański park Narodowy zachęca nas do różnorodnych aktywności, zarówno spokojnych spacerów po pięknych terenach, jak i uprawiania sportu, w tym biegania, jazdy na rowerze czy pływania kajakiem. Bez względu jednak na preferowaną aktywność, krajobraz Doliny Biebrzy z pewnością okaże się wspaniałym tłem do ulubionego odpoczynku.

Komentarze