Drawski Park Krajobrazowy

Drawski Park KrajobrazowyDrawski Park Krajobrazowy, założony w 1979 roku, obejmuje obszar ponad 41 ha. Na tym terenie najstarsze ślady osadnictwa sięgają prehistorii, natomiast te najsilniej widoczne pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza. Dziś park stanowi ochronę dla ważnych elementów fauny i flory. Jego najbardziej charakterystycznymi elementami są jeziora, na czele których stoi Drawsko - największe z nich. Ponadto znajdują tam się również wały morenowe czy głazy narzutowe. Wrażenie robią przede wszystkim liczby dotyczące flory i awifauny - na terenie parku można zobaczyć ponad 40 gatunków roślin podlegających ochronie oraz 148 gatunków ptaków lęgowych.

Rezerwaty przyrody w Drawskim Parku Krajobrazowym

Najbardziej niezwykłe elementy przyrody parku zostały objęte dodatkową ochroną w postaci aż 7 rezerwatów, przedstawiony poniżej.

Brunatna Gleba

Rezerwat Brunatna Gleba powstał w 1971 roku i obejmuje 1,10 ha. Mieści się w gminie Czaplinek, wśród stromych zboczy i jarów, a jego podstawowym zadaniem jest ochrona leśnej gleby brunatnej, porastających ten teren drzewostanów buczynowych i grądowych oraz rzadkich roślin, którym zagraża wyginięcie. Należą do nich:

 • przylaszczka pospolita,
 • marzanka wonna,
 • konwalia majowa,
 • podkolan biały,
 • mech widłoząb miotlasty.

Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za ukształtowanie terenu oraz wykształcenie się tego typu gleby było ostatnie zlodowacenie.

Przez zachodnią część rezerwatu przebiega turystyczny Szlak Solny, a poza jego granicami szlak rowerowy Dolina Pięciu Jezior.

Jezioro Czarnówek

Rezerwat Jezioro Czarnówek został założony w 1974 roku i obejmuje 11,88 ha. Znajduje się w gminie Złocieniec, a jego obszar został objęty ścisłą ochroną. Ma to pozwolić na zachowanie niezwykłego krajobrazu, niedużego jeziora lobeliowego oraz reliktowych gatunków roślin, do których należy:

 • lobelia jeziorna,
 • poryblin jeziorny,
 • brzeżyca jednokwiatowa.

Czarnówek należy do jezior lobeliowych, które wyróżniają się niezwykle czystą wodą oraz obecnością lobelii, której towarzyszą inne, charakterystyczne dla tego typu zbiorników rośliny. Lobelia w Polsce pojawia się jedynie na Pomorzu. Stanowi relikt spotykany przede wszystkim na terenie Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz Ameryki Północnej.

Tuż obok rezerwatu prowadzi niebieski szlak rowerowy Dookoła Jeziora Siecino, czarny pieszy szlak Drawskiego Parku Krajobrazowego, zielony szlak Wzniesień Moreny Czołowej oraz ścieżka przyrodnicza Jezioro Czarnówek.

Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały

Rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały został założony w 1965 roku. Znajduje się w gminie Złocieniec i obejmuje 9,61 ha. Jego podstawowym celem jest ocalenie ekosystemu:

 • jeziora mezotroficznego,
 • torfowiska wysokiego i bagiennego,
 • trzęsawisk oraz bardzo rzadkich roślin.

Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność ponad 150 gatunków roślin, z czego znaczną część stanowią mchy oraz porosty. Najcenniejszymi okazami są rośliny reliktowe:

 • rosiczka okrągłolistna,
 • grzybienie północne,
 • bagno zwyczajne,
 • storczyki plamiste, krwiste i Traunsteinera.

Obok rezerwatu przebiegają trasy tych samych szlaków, co nieopodal Jeziora Czarnówek: niebieski szlak rowerowy Dookoła Jeziora Siecino, czarny pieszy szlak Drawskiego Parku Krajobrazowego, zielony szlak turystyczny Wzniesień Moreny Czołowej oraz ścieżka przyrodnicza Jezioro Czarnówek.

Zielone Bagna

Rezerwat przyrody Zielone Bagna założony został w 1996 roku w gminie Złocieniec, na północnej części Pojezierza Drawskiego. Obejmuje powierzchnie 55,38 ha, z czego ponad 44 ha to torfowisko. Na obszarze rezerwatu występuje niemal 200 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich można znaleźć zarówno pospolite, jak i ściśle chronione gatunki. Do roślin rzadkich, podlegających ochronie należy między innymi:

 • rosiczka długolistna i okrągłolistna,
 • wełnianka szerokolistna,
 • podkolan biały,
 • kruszczyk szerokolistny,
 • bagno zwyczajne,
 • licznie występujące tam mchy.

Podmokłe tereny zamieszkują takie płazy, jak: traszka grzebieniasta czy żaba moczarowa.

Dolina Pięciu Jezior

Rezerwat przyrody Dolina Pięciu Jezior został utworzony w 1987 roku w gminie Połczyn-Zdrój. Jego teren obejmuje aż 228,78 ha, na których znajdują się źródła Drawy oraz jej górny bieg wraz z:

 • Jeziorem Krzywym,
 • Jeziorem Krąg,
 • Długim Jeziorem,
 • Jeziorem Głębokim,
 • Jeziorem Małym.

Dolina Pięciu Jezior ze względu na malowniczy krajobraz wzgórz morenowych z lasami i pastwiskami, nazywana jest także Szwajcarią Połczyńską. Podstawowym zadaniem rezerwatu jest ochrona ekosystemu Drawy oraz rzadkich roślin. Należą do nich:

 • grążel żółty,
 • grzebień biały,
 • kukułka szerokolistna,
 • wawrzynek wilczełyko,
 • przytulia wonna,
 • przylaszczka pospolita,
 • marzanka wonna.

Przez rezerwat przebiegają dwa szlaki turystyczne - niebieski szlak Szwajcarii Połczyńskiej i czerwony Szlak Solny. Oba wiodą z Połczyna-Zdroju do Czaplina.

Przełom Rzeki Dębnicy

Krajobrazowy rezerwat przyrody Przełom Rzeki Dębnicy utworzono w 2009 roku na terenie 138,59 ha w gminie Barwice. Jego podstawowym celem jest ochrona młodoglacjalnego krajobrazu. Na jego obszarze znajduje się górny bieg Dębnicy. Koryto rzeki tworzy przełom przez morenowe wzgórza moreny czołowej. W rezerwacie występuje bogata fauna i flora, a na szczególną uwagę zasługują mszaki z gatunku borealno-górskich, które pojawiają się w dolinie w postaci 89 gatunków.

W rezerwacie wytyczona została ścieżka przyrodnicza Przełom rzeki Dębnicy o długości 10 km, a przez jego teren przebiega niebieski Szlak Szwajcarii Połczyńskiej.

Jezioro Prosino

Rezerwat Jezioro Prosino założono w 1988 roku na terenie gminy Czaplinek. Pierwotnie obejmował 81 ha, a obecnie jest to 86 ha. Podstawowym zadaniem rezerwatu jest ochrona wodno-błotnych gatunków ptaków oraz ich siedlisk. Na jego obszarze znajdują się także chronione rośliny:

 • narecznica grzebieniasta,
 • turzyca łuszczkowata,
 • bobrek trójlistkowy

oraz chronione zwierzęta:

 • żurawie, bąki,
 • rybitwy rzeczne,
 • zimorodki,
 • gąsiorki,
 • błotniaki stawowe.

Od południowej i zachodniej tuż obok rezerwatu przebiega czerwony Szlak Solny. Niedaleko jego granicy prowadzi także niebieski szlak rowerowy Dolina Pięciu Jezior.

Teren Drawskiego Parku Krajobrazowego kryje wiele skarbów flory i fauny. Wizyta w tej części Pojezierza Drawskiego może być ciekawą propozycją dla miłośników ornitologii, rzadkich roślin, a także po prostu - pięknych widoków i pierwszych lub rowerowych wycieczek w bliskości z naturą.

Komentarze