Jak powinna być skonstruowana umowa wynajmu busa lub autokaru?

Poradnik turystyczny

Umowa wynajmu busaPodstawą wynajęcia pojazdu mechanicznego, niezależnie od tego, czy chcemy wypożyczyć busa czy autokar na kilkadziesiąt ludzi, jest odpowiednia umowa zawarta pomiędzy stronami i poświadczona własnoręcznymi podpisami. Jakie elementy powinna zawierać taka umowa, aby skutecznie chronić interesy wynajmującego i klienta?

Podstawowe elementy umowy

Umowa najmu pojazdu - busa lub autokaru, w pierwszej kolejności powinna zawierać jasne i jednoznaczne określenie stron. Należy podać nazwę lub imię i nazwisko właściciela pojazdu, jego adres siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ewentualnie NIP. Podobnie jest w przypadku oznaczania osoby najemcy, czyli klienta.

Ważnym elementem umowy wynajmu pojazdu jest określenie praw i obowiązków stron. Właściciel autokaru bądź busa zobowiązuje się na mocy zawartej umowy do wynajmu pojazdu klientowi w dobrym stanie, w pełni sprawnym technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić do pracownika firmy właściciela w momencie odbioru pojazdu. W przeciwnym wypadku to klient będzie musiał ponosić za nie pełną odpowiedzialność.

Droga samochodowa

Obowiązkiem klienta wynajmującego busa czy autokar jest zwrócenie go do siedziby właściciela w takim stanie, w jakim został on wynajęty - z kompletem opon, z dokumentami i z pełnym wyposażeniem dodatkowym. Ma on dodatkowo obowiązek do:

  • przestrzegania przepisów prawa, zwłaszcza prawa drogowego,
  • zapłaty z własnej kieszeni kosztów mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa,
  • nieprzewożenia większej ilości pasażerów niż ilość przewidziana w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu,
  • nieużywania samochodu do jazdy po drogach nieutwardzonych,
  • nieużytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania najmu, które nie wynikają ze zwykłego zużycia rzeczy. Powinien wezwać policję, jeśli dojdzie do wypadku z jego winy lub z winy osób trzecich.

Jeśli umowa zakłada możliwość przedłużenia okresu najmu, to powinna określać, w jakim terminie należy to zgłosić właścicielowi. W dokumencie tym musi się znaleźć się informacja, jakie sankcje czekają na klienta, który nie zwrócił pojazdu właścicielowi w terminie wskazanym w umowie. Zwykle jest to kara finansowa naliczona z tytułu utraty kolejnego klienta, który w tym czasie mógłby skorzystać z pojazdu.

Konieczne ubezpieczenie

Przy wynajmowaniu pojazdów mechanicznych, zwłaszcza busa lub autokaru, w którym będą przewożeni ludzie, konieczne jest sprawdzenie, czy jest on ubezpieczony. Także w umowie najmu powinna znaleźć się informacja potwierdzająca fakt ubezpieczenia pojazdu w zakresie obowiązkowego OC, a także - jeśli zawarto odpowiednią polisę - ubezpieczenia AC.

Kto kieruje wynajmowanym pojazdem?

Zwykle istnieje możliwość wynajęcia autokaru lub busa razem z kierowcą, lub bez. Jeśli klient decyduje się na tę drugą opcję, to może sam prowadzić takie auto, o ile posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii i jest ono ważne co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, przed zawarciem umowy najmu. Podobnie osoba trzecia, np. kierowca zatrudniony przez klienta, może prowadzić wynajęty pojazd, jeśli posiada ważne uprawnienia. Trzeba się liczyć przy tym z ponoszeniem przez osobę wynajmującą pojazd wszelkiej odpowiedzialności za niego w okresie najmu.

O autorze artykułu

Autorem artykułu jest hemarbus.pl - firma zajmująca się przewozem osób, wynajmem busów i autokarów z kierowcą na wycieczki krajowe, zagraniczne i inne wyjazdy okolicznościowe.

Komentarze

Paula
My wynajmowaliśmy z OES Transport w Krakowie i wszystko było w należytym porządku. Tak na dobrą sprawę to my nic nie musieliśmy załatwiać bo wszelkie formalności zostały przygotowaneSurvivalSurvival jest sposobem spędzania wolnego czasu idealnym dla osób, k


Auto przygotowane do podróżyPodróż autem na wakacje może być świetnym pomysłem,


Wakacje na jachcieJak żyć w żeglarskiej społeczności? Czy istniej


Wyprawka w góruJeśli od plażowego wypoczynku wolimy aktywny wypoczyn


Przygotowanie auta na wyjazdNa podróż własnym autem na wakacyjny urlop decy