Magurski Park Narodowy

Magurski Park NarodowyMagurski Park Narodowy znajduje się na pograniczu dwóch województw: podkarpackiego oraz małopolskiego. To Park zlokalizowany w Beskidzie Niskim w górnym dorzeczu Wisłoki. Park ma za zadania ochraniać tereny pomiędzy pasmem Karpat Zachodnich i Wschodnich, w tym roślinność oraz wiele gatunków zwierząt.

O Magurskim Parku Narodowym

Magurski Park Narodowy powstał w 1994 roku, dziś obejmuje powierzchnię 200 kilometrów kwadratowych. Zdecydowana większość Parku znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. W Parku znajdują się trzy obszary ścisłej ochrony. Są to Kamień, Zimna Woda oraz Magura Wątkowska. W logo Parku znajduje się orlik krzykliwy w locie.

Fauna i flora Magurskiego Parku Narodowego

Zadaniem Magurskiego Parku Narodowego jest ochrona unikatowej fauny i flory regionu Beskidu Niskiego. Zarówno gatunki zwierząt, jak i roślinność są na tym terenie wyjątkowo zróżnicowane. Możemy spotkać tu wiele gatunków ssaków, w tym niedźwiedzia brunatnego, żbika, wilka, rysia, łosia oraz okazy jelenia szlachetnego. Żyją tu piżmaki, jenoty, bobry, wydry oraz wiele gatunków nietoperzy. Bardzo licznie na terenie parku występują gady i płazy, żyją tutaj padalce, zaskrońce, jaszczurki, ropuchy, gniewosze, żmije oraz kumak górski. W wodach MPN spotykamy różne gatunki ryb, w tym brzanki i pstrągi. Ptaki na terenie Parku to zarówno dobrze znane nam bociany, jak i gatunki rzadziej występujące, w tym myszołowy, orlik krzykliwy, krogulec czy nieliczne niestety okazy orła przedniego.

Flora Magurskiego Parku Narodowego obejmuje prawie 800 gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie MPN spotkać można berberys, lilię, kosaćca, przebiśniegi, czosnek niedźwiedzi, licznie występują smardze oraz purchawce, co z pewnością zachęci każdego wielbiciela grzybobrania. W parku May do czynienia z roślinnością piętrową, wyróżniamy dwa piętra roślinności: piętro niższe, czyli piętro pogórza oraz regiel dolny. Piętro pogórza porastane jest przez sztuczne bory sosnowe, występują tutaj liczne łąki, pastwiska oraz tereny torfowe. Z kolei regiel dolny to lasy liściaste i mieszane.

Turystyka w Magurskim Parku Narodowym

Magurski Park Narodowy oferuje przyjezdnym wiele ciekawych szlaków turystycznych, zarówno pieszych, rowerowych, jak i tras konnych. Wydzielonych zostało także wiele ścieżek przyrodniczych, w tym ścieżka przyrodnicza Kiczera imienia profesora Jana Rafińskiego, ścieżka przyrodnicza Folusz, ścieżka przyrodnicza Hałków - Kamień oraz ścieżka przyrodniczo - kulturowa Świerzowa Ruska. Na uwagę zasługuje również ponad 100-kilometrowy szlak architektury drewnianej. Na terenie Parku znajduje się także wiele zabytków, w tym piękna cerkiew w Krempnej, cmentarz wojskowy w Grabiu oraz wiele ciekawych miejsc z okresu II wojny światowej, w tym zbiorowe mogiły żydowskie czy pozostałości okopów i bunkrów z tego okresu.

Edukacja w Magurskim Parku Narodowym

MPN wspiera nie tylko ochronę przyrody ale również stawia na edukację, czyli uświadamianie, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. W tym celu powołano Ośrodek Edukacyjny imienia Jana Szafrańskiego w Krempnej. Znajduje się tam sala ekspozycyjna, w której wyświetlany jest film na temat środowiska przyrodniczego MPN. Ośrodek posiada również salę przyrodniczą, idealna do przeprowadzania warsztatów oraz konferencyjną, z jakiej korzystać mogą mniejsze i większe firmy, pomieści ona około 100 osób.  W Ośrodku znajduje się także czytelnia. Co ciekawe, interesujące wystawy czasowe znajdują się nawet na korytarzach Ośrodka.

MPN przygotował rozbudowaną ofertę edukacyjną, kierowaną do szerokiego grona odbiorcy, zarówno dla klientów indywidualnych, grup jak również osób niepełnosprawnych czy całych rodzin, w tym dzieci, które mogą skorzystać z wyjątkowej oferty. MPN włączył się bowiem do programu Przyjaciel Parku Narodowego. Zadaniem uczestnika jest odwiedzenie Parku, rozwiązanie danego zadania oraz złożenie przysięgi dbania o przyrodę. W nagrodę trzymujemy pamiątkowy dyplom oraz odznakę. Ponadto, Park zaprasza na różnorodne praktyki oraz zachęca do zostania wolontariuszem.

Komentarze