Na Szlaku Orlich Gniazd - zamek Tenczyn

Zamek TenczynWe wsi Rudno, leżącej w niewielkiej odległości od znanych Krzeszowic, ujrzeć można jeden z ciekawszych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. To zamek Tenczyn, uznawany za jedną z najpiękniejszych i najciekawszych budowli obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dlaczego ruiny tego zamku są tak ważnym punktem w programie każdej wycieczki Szlakiem Orlich Gniazd? Na czym polega wyjątkowość tego miejsca?

Zamek Tenczyn - niezwykła budowla na szczycie wulkanu

Fakt, iż zamek Tenczyn powstał na wzniesieniu będącym dawniej wulkanem, to jedna z cech wyróżniających tę budowlę. Warto jednocześnie dodać, że owa góra zamkowa jest rewelacyjnym punktem widokowym, a zarazem najwyższym wzniesieniem na terenie Garbu Tenczyńskiego. Sam zamek to wyjątkowy obiekt. Zwany niegdyś "drugim Wawelem", do dziś zachwyca swymi rozmiarami oraz obronnymi założeniami. Co warto wiedzieć na temat tej niezwykłej budowli?

Z dziejów tenczyńskiego zamku

Historia zamku Tenczyn we wsi Rudno sięga XIV wieku. To wtedy Nawój z Morawicy zbudował na stromym wzniesieniu drewnianą budowlę obronną, którą jego syn, Andrzej, przemienił w murowaną warownię o cechach obronnych. W drugiej połowie XVI wieku zamek ten, z woli Jana Tenczyńskiego, został przebudowany w stylu renesansowym. Prace związane z ową przebudową sprawiły, że zamek w Rudnie stał się jedną z najpiękniejszych i najpotężniejszych rezydencji w rej części kraju. Kolejna rozbudowa zamku miała miejsce w początkach XVII wieku. To wtedy ostatni z rodu Tęczyńskich, Jan, przemienił zamek w potężną fortyfikację bastionową. Niestety, późniejsze lata to dla zamku trudny okres. Częste zmiany właścicieli, najazdy oraz pożary sprawiły, że zamek popadł w ruinę. I choć oficjalnie aż do końca II wojny światowej właścicielami zamku byli Potoccy z Krzeszowic, niszczejącą budowlą zaczęto się interesować dopiero w okresie powojennym. Obecnie na zamku, będącym własnością gminy Krzeszowice, trwają intensywne prace remontowe. Ich celem jest zabezpieczenie ruin i doprowadzenie ich do takiego stanu, by zwiedzanie zamku było w pełni bezpieczne dla zaglądających turystów.

Zamek Tenczyn dla turystów: na jakie obiekty warto zwrócić uwagę?

Kto odwiedzi Górę Zamkową we wsi Rudno, ten będzie mógł ujrzeć potężne ruiny tutejszego zamku. To dziś przetrwało tu wiele ciekawych elementów, które są najlepszym dowodem na piękno i ogrom tego miejsca. Uwagę turystów przyciąga m. in. potężny barbakan, przez który prowadzi główny wjazd na teren zamku. Znajdująca się za owym barbakanem sień jest niezwykle ciekawym elementem oraz unikalnym rozwiązaniem, którymi miłośnicy historii poświęcają sporo uwagi. Do dziś doskonale widoczne są tu otwory strzelnicze oraz pozostałości mniejszych obiektów obronnych. Trzy średniowieczne baszty oraz ruiny bastei: Grunwaldzkiej i Tenczyńskiej, to kolejne atrakcje dla miłośników obronnej architektury. Zachowały się tu również pozostałości zamkowej kaplicy oraz budynków mieszkalnych, których odpowiednie zabezpieczenie jest obecnie głównym wyzwaniem dla opiekunów zamku.

Zamek Tenczyn to wyjątkowy skarb dawnej architektury oraz unikalna pamiątka sprzed wieków. Kto w czasie wycieczki po Szlaku Orlich Gniazd będzie chciał przeżyć niezwykłą przygodę, ten koniecznie powinien odwiedzić to miejsce. Bo choć zamek jest ruiną, chwilowo dostępną tylko z zewnątrz, wciąż może wywierać na zwiedzających ogromne wrażenie.

Komentarze