Narew i Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy - PolskaNarew to jedna z największych i najpiękniejszych polskich rzek. Jest prawym dopływem Wisły. To rzeka typowo nizinna, płynie po terenach bagiennych oraz torfowych. Jej odcinek o długości ponad 40 kilometrów chroniony jest poprzez utworzenie w tym miejscu Narwiańskiego Parku Narodowego.

O Narwiańskim Parku Narodowym

Narwiański Park Narodowy znajduje się w województwie podlaskim, a dokładniej w jego północno-wschodniej części, niedaleko Białegostoku, obejmuje dolny odcinek rzeki Narwi. Park działa od lipca 1996 roku, zajmuje powierzchnię 6,8 tysięcy hektarów. Symbolem parku jest lecący, czarny błotniak stawowy, który znajduje się jego logo.

Fauna i flora Narwiańskiego Parku Narodowego

Na bogactwo fauny i flory NPN wpływa obecność rzeki Narwi i ciekawy system tej rzeki na terenie Parku. W NPN swoje siedlisko ma wiele gatunków zwierząt i ptaków, które zagrożone są wyginięciem, w tym bobry, piżmaki, jeże, a także bieliki zwyczajne. Żyją tutaj jelenie europejskie, dziki oraz sarny, a także mniejsze ssaki, w tym tchórze, gronostaje i ryjówki. Występuje tu też sporo gatunków płazów, w tym traszki, rzekotka, kumak nizinny, a także żaby i ropuchy. W wodach NPN spotkać można wiele ryb, w tym gatunki chronione oraz ryby drapieżne.

Niezwykle zróżnicowana jest flora Parku, występuje tu ponad 10 zbiorowisk roślinności lądowej oraz prawie 60, związanych z roślinnością wodną. Głównie jest to roślinność bagienna oraz szuwary. Z kolei poza torfowiskami przeważają polany, łąki oraz lasy liściaste, głównie olsy, grądy oraz lasy wierzbowe. Łącznie na terenie NPN występuje około 500 różnych gatunków roślin, w tym wiele chronionych, na przykład konwalia majowa czy kocanka piaskowa.

Edukacja w NPN

Narwiański Park Narodowy prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne, mające na celu popularyzację wiedzy o Narwi i chronionym obszarze oraz zainteresowanie tematyką dbania o środowisko naturalne. W ramach tej nauki przygotowane zostały ciekawe ścieżki turystyczne oraz interesujące spotkania edukacyjne oraz pogramy, skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Pierwsza ścieżka prowadzi przez kładkę wśród bagien w Kurowie o długości około 600 metrów. Łączy ona dwa tarasy widokowe. Cała ścieżka ma długość około kilometra. Trasę tą cechuje wyjątkowa różnorodność fauny i flory, oznaczonych jest tu wiele dokładnie opisanych miejsc, w tym ols, łąkę, zarośla i wiele innych. Kolejna trasa zlokalizowana jest na terenach bagiennych, a zwiedzanie tej części parku umożliwia kolejna kładka, tym razem łączy Waniewo oraz Śliwno. Dodatkową atrakcją są pomosty na mocnych linach, które umożliwiają przedostanie się do konkretnych punktów trasy. W połowie drogi trafiamy na wieżę widokową, z której rozciąga się wspaniały widok na dolinę Narwi. Trzecia trasa obejmuje teren wokół zabytkowego dworu, w jakim obecnie mieści się siedziba Dyrekcji. Dokładnie opisana ścieżka daje nam możliwość poznania tego miejsca.

Poza ścieżkami, NPN oferuje także ciekawe zajęcia dydaktyczne, w tym spotkania dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Oferowane są również prezentacje multimedialne dla uczniów, w tym półgodzinna, interesująca projekcja na temat Narwiańskiego Parku Narodowego. To doskonałe opcje zarówno na urozmaicenie lekcji, jak również na dodatkową atrakcję dla dzieci na koloniach czy innych tego typu wyjazdach.

NPN proponuje nam rozbudowaną bazę noclegową. W obrębie Parku znajduje się wiele pensjonatów, ośrodków agroturystycznych oraz pól namiotowych. Nietrudno znaleźć również wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz adresy przewoźników, którzy zajmują się organizowaniem transportu „pychówkami”, specjalnymi łodziami, które czynią zwiedzanie NPN jeszcze bardziej atrakcyjnym. Ponadto, Park można zwiedzać z przewodnikiem, możliwe jest skorzystanie z usługi rozpalenia ogniska, wypożyczenia kajaków czy wędkowania na terenie NPN. Dokładny cennik wstępu do Parku oraz korzystania z przygotowanych propozycji znajduje się na stronie NPN.

Komentarze