Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyOjcowski Park Narodowy położony jest w południowej części Polski, a dokładniej w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest jednym z 23 Parków Narodowych na obszarze naszego kraju. Logo parku przedstawia nietoperza na zielonym tle, którego można spotkać na terenie kompleksu.

Choć jest najmniejszym ze wszystkich parków narodowych w Polsce, jego atrakcje są doskonale znane w całym kraju. Ojcowski Park Narodowy to liczne skały wapienne,  wyjątkowe jaskinie, cenne zabytki oraz niezwykle bogaty świat przyrody. Swym zasięgiem obejmuje on dwie malownicze doliny. To Dolina Prądnika, licząca sobie 12 km długości oraz Dolina Sąspowska, której część znalazła się w granicach parku. Ze względu na walory historyczne i przyrodnicze tereny tego parku są wyjątkowo chętnie odwiedzane przez wycieczki.

Największą atrakcją jest sama Dolina Prądnika. W czasie wycieczki po tej dolinie można ujrzeć niezwykłe bogactwo form krasowych. Wspaniałe ostańce, wywierzyska i jaskinie są tu widoczne niemal na każdym kroku. Ojcowski Park Narodowy znany jest również ze wspaniałych lasów. Sosny i świerki są tu najczęściej spotykanymi gatunkami, występują tu również naturalne lasy bukowe. Bogaty i niezwykle zróżnicowany jest świat roślin naczyniowych, wśród których pojawiają się również gatunki górskie. Ciekawe storczyki i chabry są tu uznawane za najcenniejsze okazy. Na terenie tego parku ma również swe jedyne w Polsce stanowisko macierzanka wczesna. W świecie zwierząt na szczególną uwagę zasługują nietoperze, dla których naturalnym schronieniem stały się tak liczne na tym terenie jaskinie. Spotkać tu można również kilka tysięcy gatunków owadów, wśród których szczególnie ciekawie prezentują się pająki.

Tereny Ojcowskiego Parku Narodowego są też bardzo ciekawe dla miłośników zabytków i historii. Podziwem turystów cieszy się Zamek w Pieskowej Skale. Jest on ulokowany w północnej części Parku na cyplu skalnym nad doliną Prądnika. Posiada ciekawą historię, którą niewątpliwie poznamy zwiedzając kolejne kondygnacje. W XIX wieku został on dwukrotnie spalony i zrujnowany. Pomimo licznych strat został odnowiony i ponownie stał się ciekawą atrakcją turystyczną. W zamku znajduje się również muzeum z bardzo dobrze rozplanowanymi godzinami otwarcia, dlatego też każdy znajdzie odpowiedni moment na odwiedziny tego miejsca. Uwagę historyków jak również turystów przyciąga Zamek w Ojcowie. Posiada bardzo bogatą historię, którą najlepiej poznawać podczas kolejnych etapów podziwiania obiektu. Dyrekcja parku przeprowadziła prace konserwatorskie w celu zabezpieczenia partii budowli.

Dolina Prądnika znana jest też z Grodziska i pustelni Salomei, wielką atrakcją są również tutejsze młyny. Kaplica na Wodzie (cenna pamiątka po zaborze rosyjskim) oraz zabytkowe wille w centrum Ojcowa to kolejne obiekty, które koniecznie trzeba zobaczyć w trakcie wycieczki po terenach Ojcowskiego Parku Narodowego. Symbolem tego miejsca jest jednak wyjątkowy ostaniec skalny, znany doskonale jako Maczuga Herkulesa. Bez wątpienia jest to najbardziej znana skała, jaką może się pochwalić Jura.

Chętnie odwiedzanym miejscem jest Jaskinia Łokietka położona w przyszczytowej części Góry Chełmowej. Obiekt zawiera trzy komory połączone korytarzami. Jaskinia nazwę zawdzięcza legendzie jakoby król Polski Władysław Łokietek schronił się tutaj po zajęciu Krakowa przez wojska króla czeskiego Wacława II. Na jej obszarze można podziwiać liczne zjawiska krasowe, będące efektem występowania wapiennego podłoża skalnego.

Kolejną wartą uwagi jaskinią przyciągającą turystów ze względu na liczne okazy nietoperzy jest Jaskinia Ciemna. Można tu spotkać również duże pająki Meta menardii. Oprócz bogatej fauny na obszarze jaskini znajduje się rezerwat archeologiczny, w którym podziwiać można rekonstrukcję obozu neandertalczyków. Nie został on tu umieszczony przypadkowo, gdyż właśnie na owym terenie znaleziono prehistoryczne wykopaliska potwierdzające obecność obozu sprzed 120 tysięcy lat.

Na terenie parku wyznaczone są szlaki turystyczne dzięki którym można pieszo zwiedzić wiele ciekawych atrakcji widokowych. Oczy przyciągają ostańce wapienne powstałe w wyniku wietrzenia i procesów krasowych. Piękny krajobraz Ojcowskiego Parku Narodowego zasługuje na uznanie i podziw.

Kolejnym ciekawym obiektem jest Kaplica "Na Wodzie" znajdująca się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych, przerobionych w 1901 roku na obiekt sakralny. Umieszczona jest na betonowych podporach nad potokiem, czemu zawdzięcza swoją nazwę. Taki sposób zabudowy nie jest przypadkowy, wiąże się to z zarządzeniem cara Mikołaja II, który zakazał budowy obiektów sakralnych na ojcowskiej ziemi. Wewnątrz można podziwiać trzy ołtarze o charakterystycznym kształcie.

Obszar Ojcowskiego Parku Narodowego zawiera liczne atrakcje nie tylko architektoniczne, ale również krajobrazowe. Każdy znajdzie tu coś wartego uwagi i zainteresowania. Do dyspozycji turystów zostały oddane parkingi. O każdej porze roku park odwiedzają bardzo liczne rzesze turystów indywidualnych jak również wycieczek szkolnych.

Komentarze