Skały w Polsce

Skała wapienna w Jurze Krakowsko-CzęstochowskiejPolska posiada bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną, która obejmuje wiele rodzajów skał pochodzących z różnych okresów geologicznych. Można je podzielić na trzy główne grupy: skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Każdy z tych typów skał ma swoje specyficzne cechy i występuje w różnych regionach kraju, co czyni Polskę interesującym obiektem badań geologicznych oraz atrakcyjnym miejscem dla turystów zainteresowanych przyrodą nieożywioną.

Najważniejsze rodzaje skał występujące w Polsce

Skały magmowe

Granit
Granit jest jednym z najczęściej występujących skał magmowych w Polsce, szczególnie w Sudetach i na Dolnym Śląsku. Występuje m.in. w masywie Karkonoszy oraz w rejonie Strzegom-Sobótka. Granit jest skałą głębinową o ziarnistej strukturze, składającą się głównie z kwarcu, skalenia i miki.

Bazalt
Bazalt to skała wulkaniczna, która występuje głównie na Dolnym Śląsku, w okolicach Lubania oraz na Pogórzu Kaczawskim. Jest to skała wylewna, ciemna, często wykorzystywana jako materiał budowlany.

Gabro
Gabro, podobnie jak granit, jest skałą magmową głębinową. W Polsce występuje m.in. w masywie Ślęży na Dolnym Śląsku. Jest to skała o ciemnym zabarwieniu, składająca się głównie z plagioklazu, piroksenu i oliwinu.

Skały osadowe

Wapienie
Wapienie są powszechnymi skałami osadowymi w Polsce, występującymi m.in. w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach Świętokrzyskich oraz na Lubelszczyźnie. Wapienie powstają z nagromadzenia szczątków organizmów morskich, takich jak muszle i koralowce.

Piaskowce
Piaskowce są skałami osadowymi złożonymi głównie z ziaren kwarcu. W Polsce występują m.in. w Sudetach, Beskidach oraz na Roztoczu. Piaskowce karpackie są charakterystyczne dla fliszu karpackiego.

Iły i łupki ilaste
Iły i łupki ilaste to skały osadowe drobnoziarniste, które można znaleźć w różnych regionach Polski, w tym na Nizinie Mazowieckiej i w Kotlinie Sandomierskiej. Są to skały powstałe z nagromadzenia drobnych cząstek mineralnych w środowiskach wodnych.

Węgiel kamienny i brunatny
Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego i brunatnego w Europie. Węgiel kamienny występuje głównie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Lubelskim, natomiast węgiel brunatny jest eksploatowany w okolicach Bełchatowa, Konina i Bogatyni.

Skały metamorficzne

Gnejs
Gnejs jest skałą metamorficzną, która powstaje w wyniku przeobrażenia granitów lub innych skał magmowych i osadowych. W Polsce występuje głównie w Sudetach, zwłaszcza w Masywie Śnieżnika i Górach Izerskich.

Marmur
Marmur to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni. W Polsce występuje m.in. w okolicach Strzelina na Dolnym Śląsku. Jest ceniony jako materiał dekoracyjny i budowlany.

Łupki krystaliczne
Łupki krystaliczne są skałami metamorficznymi, które można znaleźć w różnych regionach Polski, w tym w Sudetach i Tatrach. Powstają one z przeobrażenia skał osadowych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury.

Komentarze