Świętokrzyski Park Narodowy

Góry ŚwiętokrzyskiePiękno przyrody oraz wyjątkowe krajobrazy sprawiają, że turystyka na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie słabnie. Ten park narodowy ma swój niepowtarzalny urok - na jego terenie Góry Świętokrzyskie prezentują swe najpiękniejsze oblicze, a sam park jest jednym z najpopularniejszych i najstarszych zarazem parków narodowych w Polsce.

Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór na terenie Polski. Ich obszar jest wyjątkowy, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym. Obszar Gór Świętokrzyskich to jeden z najstarszych na ziemiach polskich ośrodków przemysłowych. Liczne badania potwierdziły, że na ich terenie już ponad 2 tysiące lat temu intensywnie rozwijało się hutnictwo.

Góry Świętokrzyskie to również kraina licznych legend, a z jedną z nich wiąże się pochodzenie tego obszaru. Nazwa ta pochodzi od relikwii Świętego Krzyża, które znajdują się na Łysej Górze. Ślady dawnego hutnictwa, tajemnicze gołoborza oraz słynne opactwo benedyktyńskie na Łysej Górze to atrakcje, a zarazem symbole Gór Świętokrzyskich. Z historią hutnictwa na obszarze gór świętokrzyskich można zapoznać się w miejscowości Nowa Słupia. Jest ona znana z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Założona w miejscu odkrycia dawnych dymarek oraz prymitywnych pieców jest jedną z ważnych atrakcji tego regionu.

Chętnie zaglądają tu również te wycieczki, których głównym celem jest odkrywanie piękna świętokrzyskiej przyrody. Jej piękno dostrzeżone zostało stosunkowo wcześnie. Wiadomo, że już w okresie międzywojennym Góry Świętokrzyskie stały się miejscem ważnym z punktu widzenia ochrony przyrody, a zakładane na ich terenie rezerwaty przyrody dały początek obecnemu parkowi. Jeden z najważniejszych rezerwatów powstał tu w 1920 roku na Chełmowej Górze, ważną rolę odegrały też młodsze o dwa lata rezerwaty na Łysicy oraz Świętym Krzyżu. W 1950 roku powstał Świętokrzyski Park Narodowy, którego najważniejszym fragmentem są to dziś Łysogóry.

Jakie atrakcje turystyczne czekają na jego terenie?

Świętokrzyski Park Narodowy to obszar, który już przed wiekami był chętnie odwiedzany przez pielgrzymów. Święty Krzyż zaliczany jest przecież do jednych z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultu religijnego na ziemiach polskich. Wiadomo też, że już w czasach pogańskich ta część Gór Świętokrzyskich miała ogromne znaczenie kultowe. Dziś do sanktuarium na Świętym Krzyżu w dalszym ciągu ściągają tłumy wiernych.

Przyrodniczą atrakcją Gór Świętokrzyskich jest słynny Dąb Bartek, którego wiek ocenia się na około 650 lat. To jedno z najstarszych drzew w Polsce, a z całą pewnością najsłynniejsze z nich. Inną atrakcją Gór Świętokrzyskich są Chęciny, w których można zobaczyć malownicze ruiny zamku, zaś w okolicy tej miejscowości tłumy turystów przyciąga Jaskinia Raj, znana z ciekawych form naciekowych.

Jakimi walorami przyciąga park?

Świętokrzyski Park Narodowy to przede wszystkim piękne widoki oraz wspaniała rzeźba terenu. Symbolem tego parku stały się potężne gołoborza, które od lat przyciągają liczne wycieczki. To one stały się wizytówkami parku i jego największymi atrakcjami. Góry Świętokrzyskie przyciągają również wspaniałymi kompleksami leśnymi, a porastająca teren parku puszcza jodłowa może zadziwić każdego swą potęgą oraz pięknem. Świętokrzyski Park Narodowy to również zabytki architektury. Tym najważniejszym jest bez wątpienia klasztor na Świętym Krzyżu. Już same zabudowania klasztorne mogą zadziwić, a prezentowane w jego murach wystawy pozwalają na zapoznanie się nie tylko z historią, ale i przyrodą Gór Świętokrzyskich. Jedną z najważniejszych atrakcji klasztoru jest muzeum przyrodnicze, w którym każdy może zdobyć wiele ciekawych informacji na temat Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz jego fauny i flory.

Komentarze