Turystyka w Polsce - szanse i zagrożenia

Turystyka w PolsceSzanse i zagrożenia dla polskiej turystyki.

Czy my, Polacy, chętnie podróżujemy po własnym kraju? Które regiony odwiedzamy najchętniej? No i najważniejsze pytanie, które zadają sobie organizatorzy turystyki na terenie naszego kraju - czy Polska może być równie atrakcyjna dla turystów jak zagraniczne kurorty?

Polska ma swój urok i wielu z nas go docenia. Turystyka krajowa stanowi ważną część naszej gospodarki. Większość wyjazdów na terenie kraju, to wycieczki jedno - dwudniowe lub wyjazdy urlopowo - wakacyjne. Podstawowym celem wyjazdów krajowych jest turystyka krajoznawcza oraz wypoczynek.

W turystyce krajowej najwięcej wyjazdów turyści organizują sobie samodzielnie i nie korzystają w tym celu z usług biur podróży. Ponad 80% wszystkich wyjazdów na terenie kraju to właśnie te, które zostały zorganizowane indywidualnie przez samych zainteresowanych.

Ruch turystyczny w Polsce

W Polsce ruch turystyczny ma nierównomierne nasilenie. Obok obszarów obleganych przez turystów przez cały rok spotkać można i takie, gdzie zjawiają się oni sporadycznie. Wśród województw, które cieszą się najbardziej rozwiniętym ruchem turystycznym, na prowadzenie wychodzą województwa: zachodniopomorskie, małopolskie oraz pomorskie. Coraz większym zainteresowaniem polskich turystów cieszy się również Dolny Śląsk. Jedną z podstawowych cech turystyki krajowej jest jej sezonowość.

Sezon letni i zimowy to najważniejsze okresy dla polskiej turystyki. Wakacje oraz ferie zimowe sprzyjają w szczególności wypoczynkowi i wyjazdom dzieci i młodzieży.

Potencjał turystyczny Polski - najpiękniejsze miejsca w Polsce

Wśród miejsc, które odgrywają najważniejszą rolę w turystyce krajowej, znajdują się przede wszystkim te, które mają wiele walorów turystycznych, przyrodniczych oraz kulturowych. Ważne znaczenie ma tu infrastruktura turystyczna, a w szczególności - baza noclegowa. Polska ma duży potencjał turystyczny. Może być atrakcyjna nie tylko dla turystów z Polski, ale również dla tych, którzy przybywają tu z zagranicy. Dla nich Polska może być atrakcyjna z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim nasz kraj posiada bogate i jednocześnie bardzo dobrze zachowane środowisko przyrodnicze. Drugą atrakcją Polski jest cenne historyczne dziedzictwo kulturowe. Przyciągają również główne miasta kraju, które są ważnymi ośrodkami turystycznymi. To w pierwszej kolejności należałoby wymienić Kraków, Warszawę, Wrocław oraz Trójmiasto. Turystów z zagranicy do Polski zachęca również jej korzystne położenie komunikacyjne.

Słabe strony polskiej turystyki

Polska jako kraj pod względem turystycznym ma jednak i słabe strony. To przede wszystkim stosunkowo niewielka ilość charakterystycznych regionalnych produktów turystycznych. Dość słabo rozwinięta jest również w naszym kraju sieć sprzedaży. Problemy związane są również z transportem pasażerskim: jest zdecydowanie zbyt słabo rozwinięty, a jakość usług nie jest zbyt wysoka. Brak w Polsce również kompleksowego systemu informacji turystycznej oraz infrastruktury związanej z ochroną środowiska. Jednym z największych zagrożeń dla polskiej turystyki jest brak polityki przestrzennej pod względem zagospodarowania turystycznego oraz postępująca degradacja zasobów naturalnych. Poważnym problemem jest też brak ścisłej współpracy pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz rozwoju turystyki.

Komentarze