Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park NarodowyWielkopolski Park Narodowy obejmuje powierzchnię około 15 tysięcy hektarów, zlokalizowany jest na południe od Poznania i ma za zadanie ochraniać wyjątkową faunę i florę Pojezierza Wielkopolskiego, w tym lasy, jeziora i inne części krajobrazu polodowcowego.

O Wielkopolskim Parku Narodowym

Wielkopolski Park Narodowy powstał w 1957 roku, choć pomysł jego założenia pojawił się jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Jego inicjatorem był profesor Adam Wodziczko, polski biolog i botanik, wykładowca na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim. Park utworzono jednak wiele lat później, początkowo obejmował obszar 9600 hektarów, powierzchnia chroniona była systematycznie powiększana. W jego logo znajduje się puszczyk.

Fauna i flora Wielkopolskiego Parku Narodowego

Fauna Parku obejmuje wiele gatunków zwierząt, w tym rodzaje chronione. Występują to gatunki europejskie ale również eurosyberyjskie. Żyją tu między innymi sarny, dziki, lisy, kuny leśne, borsuki, ryjówki. Z rodziny gadów spotykamy padalca, jaszczurkę oraz zaskrońca. Żyje tu również wiele różnorodnych owadów. Flora WPN to krajobraz polodowcowy, widoczne są tutaj praktycznie wszystkie formy polodowcowe, w tym moreny czołowe i denne, ozy, drumliny i wiele innych. Ponadto, tereny WPN porastają lasy, głównie bory sosnowe ale spotyka się także lasy mieszane. Runo to głownie porosty i różne typy mchów. Występuje tu wiele gatunków grzybów. Na uwagę zasługują oczywiście jeziora, gównie rynnowe, pochodzenia polodowcowego ale i tak zwane kociołki.

Ciekawe miejsca w Wielkopolskim Parku Narodowym

Wielkopolski Park Narodowy obfituje w wiele ciekawych miejsc, w tym obszarów objętych ścisłą ochroną. Warto wybrać się nad Bagno Dębienko. Ochroną objęte jest to zbiorowisko łąkowo-bagienne, porośnięte szuwarami oraz inną roślinnością wodną. Gniazduje tu wiele ptaków. Z kolei w rezerwacie Trzcielińskie Bagno chroniony jest obszar gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków. Kolejne rezerwaty to fragment boru sosnowego Suche Zbocza oraz Bór Mieszany.  Na uwagę zasługuje również Nadwarciański Bór Sosnowy, gdzie mamy do czynienia z borem świeżym oraz Las Mieszany na Morenie, piękne zbiorowisko leśne, porośnięte przez dęby, sosny, buki orz graby. Obszary leśne chronione są także w winnych rezerwatach: Świetlista Dąbrowa (las dębowy przechodzący naturalnie w grąd), Puszczykowskie Góry (las liściasty oraz mieszany), Pod Dziadem (las mieszany, gdzie występują blisko 150-letnie sosny oraz dęby) oraz Sarnie Doły (obszar leśny oraz torfowisko).

Na uwagę zasługuje obszar ochrony ścisłej - Grabina im. prof. Adama Wodziczki, gdzie chroniony jest fragment lasu liściastego z przewaga grabów i dębów. Otrzymał on imię inicjatora utworzenia WPN. W postaci rezerwatu chronionych jest również wiele wielkopolskich jezior, powstały więc obszary ścisłej ochrony Jezioro Góreckie, ochraniającym piękne jezioro rynnowe o powierzchni około 100 hektarów, Jezioro Budzyńskie, ochraniający jezioro polodowcowe i jego najbliższą okolicę, Jezioro Skrzynka oraz Jezioro Kociołek. Atrakcją turystyczna jest rezerwat ochrony skisłej Zalewy Nadwarciańskie. Przedmiotem ochrony są w ty miejscu łąki wraz z roślinnością, typową dla terenów podmokłych. W rezerwacie Pojniki chronione są oczka wodne, wraz z unikalną fauna oraz florą. Z kolei w rezerwacie Czapliniec ochraniane są czaple siwe.

Szlaki i trasy turystyczne w Wielkopolskim Parku Narodowym

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wytycznych zostało wiele szlaków turystycznych, w tym szlak czerwony, niebieski, zielony, żółty oraz czarny. Każdy z nich prowadzi przez przynajmniej jeden z wymienionych wyżej rezerwatów. Istnieje także kilka tras turystycznych w tym Trasa imienia profesora Adama Wodziczki, Trasa imienia Cyryla Ratajskiego, Trasa Kosynierów oraz Trasa imienia Bernarda Chrzanowskiego.

Edukacja w Wielkopolskim Parku Narodowym

Wielkopolski Park Narodowy organizuje zajęcie edukacyjne w ramach zielonej szkoły, zaprasza na ciekawe spotkania, spacery po ścieżkach Parku, warsztaty przyrodnicze, konkursy, prelekcje oraz pokazy multimedialne.

Komentarze