Turystyka masowa

Turystyka masowaTurystyka ma dość długą historię. Ludzie podróżowali już w czasach najdawniejszych, choć ich podróże miały niewiele wspólnego ze zwiedzaniem i poznawaniem nowych obszarów. Szukano raczej nowych bogactw naturalnych oraz terenów, które pozwalały na zakładanie nowych osad i miast. Wiek XIX to początki podróży mających już bardziej z typową dla współczesnych czasów turystyką.

To wtedy modne staje się podróżowanie "do wód". Cieszą się zatem popularnością uzdrowiska, zwłaszcza te położone u podnóży gór. Ludzie zaczynają odkrywać korzyści wypływające z poznawania nowych obszarów, kontaktu z nowymi ludźmi, zaczynają interesować się różnymi sportami, na przykład narciarstwem. Wszystko to sprzyja rozwojowi turystyki i krajoznawstwa.

Ci, którzy chcą poznać świat, zaczynają się również interesować swym krajem, swoją najbliższą okolicą. Zwiedzają zatem te zabytki i miejsca godne uwagi, które można zwiedzić bez konieczności udawania się w daleką i kosztowną podróż. Z czasem pojawiają się i ci, którzy dostrzegają możliwość zarobienia na turystach. Aby ich przyciągnąć, zaczyna oferować się im nowe atrakcje. Tak właśnie rodzi się masowa turystyka, która jest zjawiskiem dość młodym a zarazem bardzo ważnym w światowej gospodarce.

  • Na czym polega fenomen masowej turystyki?
  • Jakimi zasadami rządzi się taka właśnie turystyka?

Początki turystyki masowej to lata 50-te XX wieku. W tym to czasie zwiększyła się znacznie liczna osób podróżujących po całym świecie oraz po obszarze własnego kraju. Dziś turystyka masowa jest ważną gałęzią gospodarki i dla niektórych państw jest źródłem znacznych dochodów. Wysokimi przychodami z turystyki mogą pochwalić się często odwiedzane przez turystów Stany Zjednoczone, Francja, Włochy czy też Hiszpania. Podróżują głównie mieszkańcy państw bogatych i dobrze rozwijających się, co niestety owocuje takim zjawiskiem, jak nierównomierny dostęp do podróży.

Najczęściej w turystyce masowej uczestniczą ci, którzy mieszkają w USA, Zachodniej Europie oraz w Japonii. To oni stanowią najliczniejszą grupę turystów. Współcześnie można też zauważyć zjawisko związane z faktem, że podróżują zazwyczaj całe rodziny. Masowej turystyce i jej rozwojowi sprzyjają bowiem takie czynniki, jak coraz lepiej rozwinięta komunikacja, a przede wszystkim łatwy dostęp do samochodów oraz gęsta sieć dróg.

Komentarze